ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دلم

dolom

آبله؛ جوش‌های ریز که روی پوست بدن پیدا می‌شود.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ