ترجمه مقاله

دلربایی

delrobāy(')i

۱. زیبایی.
۲. عمل ربودن دل‌ها به‌واسطۀ زیبایی.

جذبه، دلال، دلبری، غمزه، غنج، قر، کرشمه

ترجمه مقاله