ترجمه مقاله

دفینه

dafine

۱. پنهان.
۲. (اسم) پول یا چیز دیگری که زیر خاک پنهان کرده باشند؛ گنج.

کنز، گنجینه، گنج

ترجمه مقاله