ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دست پاچگی

dastpāčegi

شتاب‌زدگی؛ دست‌پاچه بودن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ