ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دست آب

dast[']āb

۱. آبی که با آن دست‌و‌رو را بشویند؛ آب‌دست.
۲. [مجاز] وضو.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ