ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دزک

dazak

دستارچه؛ دستمال؛ درک: ◻︎ ای طرفهٴ خوبان من ای شهرۀ ری / لب را به سر دزک بکن پاک ز می (رودکی: لغت‌نامه: دزک).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ