ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دریانوردی

daryānavardi

۱. شغل‌و‌عمل دریانورد.
۲. گردش و مسافرت بر روی دریاها.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ