ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

دریاسالار

daryāsālār

صاحب منصب در نیروی دریایی؛ فرمانده کشتی‌ها و نیروهای دریایی؛ امیرالبحر.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما