ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درمانگر

۱. شافی، معالج
۲. شفابخش، علاجبخش
۳. پزشک، حکیم، دکتر، طبیب

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ