ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

بسر

bosr

۱. هر‌چیز تازه و نو.
۲. خرمای نارس؛ خرمایی که تازه رنگش زرد شده و هنوز خوب نرسیده است.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما