ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

دخو

da(e)xu

۱. دهخدا؛ کدخدا.
۲. (صفت) مرد کودن و ساده‌لوح.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما