ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دبیقی

dabiqi

نوعی پارچۀ ابریشمی بسیار لطیف که در قرون وسطی در دبیق مصر بافته می‌شده و بسیار گران‌بها بوده و بیشتر از آن عمامه تهیه می‌کردند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ