ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دارپرنیان

dārparniyān

چوب بقم که از آن رنگ سرخ می‌گیرند و برای رنگ کردن پشم و ابریشم و پارچه‌های ابریشمی به‌ کار می‌رود؛ دارنهال: ◻︎ در هر تنی پراکند آن پرنیان‌پرند / خاکی کز او نروید جز دارپرنیان (مسعودسعد: ۳۰۹).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ