ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دارالضرب

dārozzarb

دارضرب؛ جای سکه زدن پول؛ ضراب‌خانه؛ درم‌سرا.

ضرابخانه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ