ترجمه مقاله

داج

dāj

۱. تاریک.
۲. (اسم) شب بسیارتاریک: ◻︎ نیست بازی ز شیر بردن تاج / تا چه شب‌بازی آورد شب داج (نظامی۴: ۵۸۷).

ترجمه مقاله