ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خیارک

xiyārak

ضایعۀ تورم غده‌های لنفاوی به‌ویژه در کشالۀ ران یا زیر بغل که در اثر بیماری‌هایی مانند طاعون ایجاد می‌شود که بسیاردردناک است.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ