ترجمه مقاله

خوان سالار

xānsālār

۱. سرپرست سفره‌خانه؛ رئیس آشپزخانه.
۲. آشپز سفره‌خانه.

ترجمه مقاله