ترجمه مقاله

خواجه تاش

xājetāš

۱. هریک از غلام یا نوکرانی که یک خواجه یا رئیس دارند: ◻︎ من و تو هر دو خواجه‌تاشانیم / بندۀ بارگاه سلطانیم (سعدی: ۱۰۵).
۲. [مجاز] هم‌ردیف؛ هم‌قطار.

ترجمه مقاله