ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خمیرمایه

xamirmāye

خمیر ترشیده که از آرد گندم، روغن، شیر، یا ماست درست می‌کنند و مقدار کمی از آن را در خمیری که برای نان پختن تهیه می‌کنند می‌زنند تا برآید و فطیر نشود؛ خمیرترش.

۱. خمیر ترش، مایه (خمیر)، مخمر
۲. جوهر، جوهره، خمیره

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ