ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خلیش

xališ

۱. گل‌و‌لای؛ لجن.
۲. شور‌و‌غوغا؛ آشوب.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ