ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خطرت

xatrat

۱. هر اندیشه‌ای که بر ذهن وارد می‌شود.
۲. (تصوف) هر اندیشه‌ای که بر ذهن سالک وارد می‌شود.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ