ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خزنده

xazande

۱. کسی که روی زمین می‌خزد.
۲. (زیست‌شناسی) = خزندگان

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ