ترجمه مقاله

خرمهره

xarmohre

۱. نوعی مهرۀ درشت و بی‌ارزش، به رنگ سفید یا آبی که بر گردن اسب و خر می‌بندند: ◻︎ اگر ژاله هر‌ قطره‌ای دُر شدی / چو خر‌مهره بازار از او پُر شدی (سعدی۱: ۱۰۳).
۲. [قدیمی] نوعی بوق کوچک از جنس صدف.

ترجمه مقاله