ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرده فروش

xordeforuš

۱. [مقابلِ عمده‌فروش] فروشنده‌ای که کالاها را جزئی می‌فروشد.
۲. فروشندۀ اشیای دست‌دوم.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ