ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

خرده ریز

xorderiz

چیزهای خُرد، کم‌بها، پراکنده، و بیهوده.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما