ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خردل

xarda(e)l

۱. سس یا چاشنی غلیظ و تندی که با مخلوط کردن دانه‌های گیاه خردل در آب یا سرکه تهیه می‌شود.
۲. (زیست‌شناسی) گیاهی از تیرۀ چلیپاییان با برگ‌هایی شبیه برگ ترب، گل‌های زردرنگ، دانه‌های ریز و قهوه‌ای‌، و طعم تند؛ سپندان.
۳. (زیست‌شناسی) دانه‌های ساییده‌شدۀ این گیاه که به‌عنوان چاشنی استفاده می‌شود.
۴. [مجاز] مقداری اندک از چیزی؛ خردله.

۱. سپندان، اسپندان
۲. یکذره، مقداریناچیز

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ