ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خاک بوس

xākbus

۱. بوسندۀ خاک در نزد کسی به رسم تعظیم و احترام.
۲. (اسم مصدر) بوسیدن زمین از روی ادب و احترام: ◻︎ ز این‌پس من و خاک‌بوس پایت / گردن نکشم ز حکم و رایت (نظامی۳: ۴۹۰).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ