ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خانواده

xānevāde

۱. کوچک‌ترین واحد اجتماعی که شامل پدر، مادر، و فرزندان آن‌ها است.
۲. (زیست‌شناسی) تیره.
۳. خاندان؛ دودمان؛ فامیل.

اعقاب، اهل بیت، تبار، تیره، خاندان، دودمان، سلاله، طایفه، فامیل

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ