حق الوکاله

haqqolvekāle

پولی که وکیل برای کاری که انجام می‌دهد از موکل خود میگیرد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما