ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حصار

hesār

۱. دیوار.
۲. [قدیمی] زندان.
۳. [قدیمی] قلعه؛ دژ.
۴. [قدیمی، مجاز] جایی که از دشمن به آن پناه می‌برند.
۵. (موسیقی) [قدیمی] از شعبه‌های بیست‌وچهارگانۀ موسیقی ایرانی.

۱. پرچین، جدار، چپر، دیوار، محجر، نرده
۲. بارو، باره، برج، حصن، دژ، سور، قلعه، کوت
۳. صیصه، معقل
۴. محدودیت، حصر
۵. پناهگاه، جانپناه

بارو، دیوار، پرچین، مرزبند

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ