ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حسابداری

hesābdāri

۱. عمل منظم نگه‌داشتن حساب‌ها.
۲. (اسم) شعبه‌ای در یک اداره یا مؤسسه که به حساب‌های آن اداره یا بنگاه رسیدگی می‌کند.

محاسبهگری، محاسبی، شغل حسابدار

شماردار

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ