ترجمه مقاله

حروف

horuf

= حَرف
⟨ حروف روادف: = روادف
⟨ حروف صفیر: حروف ز، س، ص.
⟨ حروف عالیات: (تصوف) موجودات یا شئون ذاتی موجود در غیب‌الغیوب مانند درخت در هسته: ◻︎ ما جمله حروف عالیاتیم مدام / پنهان ز همه به غیب ذاتیم مدام ـ هرچند کتاب عالمی بنوشتیم / پوشیده ز لوح کائناتیم مدام (شاه نعمت‌الله ولی: لغت‌نامه: ۸۱۵).
⟨ حروف عله: «و»، «ا»، و «ی».
⟨ حروف معجم: [مقابلِ حروف مهمله] [قدیمی] حروف هجائیه؛ حروف نقطه‌دار، مانند ب، ت، ث.
⟨ حروف مهمله: [مقابلِ حروف معجم] [قدیمی] حروف بی‌نقطه، مانند ا، ح، د، ر، س.
⟨ حروف هجا (تهجی): نشانه‌هایی که کلمات با آن نوشته می‌شود؛ از الف تا یا؛ الفبا.

ترجمه مقاله