ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حجامت

he(a)jāmat

خون گرفتن از بدن؛ از روش‌های درمانی در طب سنتی که با شکافتن پوست و خارج کردن خون انجام می‌شود.

خونگیری، رگزنی، فصد

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ