ترجمه مقاله

حبیب

habib

یار؛ دوست؛ معشوق؛ محبوب.

۱. خلیل، دوستدار، دوست، رفیق، محب
۲. محبوب، معشوق، یار ≠ دلازار، رقیب
۳. ولی ≠ عدو، دشمن

ترجمه مقاله