ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حافر

hāfer

۱. گود‌کننده؛ کَنندۀ زمین.
۲. (اسم) [جمع: حَوافِر] سم؛ سنب؛ سم ستور.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ