ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

حاضری

hāzeri

۱. غذای ساده‌ای که سریع آماده می‌شود.
۲. (حاصل مصدر) [قدیمی] حضور.

ماحضر ≠ پختنی

حاضری

لغت‌نامه دهخدا

حاضری . [ ض ِ ] (اِخ ) صالح بن احمدبن محمدبن عزالدین محمد الصغیربن شیخ الاسلام عزالدین محمد الکبیربن خلیل [اقضی القضاة ] حاضری الاصل حلبی حنفی . مدتی نائب قاضی القضاة جمال الدین یوسف سبطبن آجاحنفی بود و جمله ٔ «الحمد ﷲ رب العالمین » امضای او بود. بسال <span class="hl" dir="lt

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما