ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

حارس

hāres

۱. حفظ‌کننده؛ نگه‌دارنده.
۲. نگهبان؛ پاسبان.

پاسبان، پاسدار، حافظ، حامی، مدافع، مراقب، مستحفظ، مهیمن، نگاهبان، محافظ، نگاهدار، نگهبان

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما