ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جوانه

javāne

۱. (زیست‌شناسی) اندامی نورس شبیه برگ‌های ریز که در سر شاخه و در بغل برگ و در اطراف شاخه‌های درخت می‌روید و از فلس‌های متعدد ساخته شده و بعد از باز شدن به شکل برگ درمی‌آید؛ تژ.
۲. (زیست‌شناسی) دانه‌ای که مرحلۀ رشد آن به‌تازگی آغاز شده است.
۳. (صفت) [قدیمی، مجاز] تازه؛ نو.
۴. (صفت) [قدیمی، مجاز] جوان.
⟨ جوانه زدن: (مصدر لازم) (زیست‌شناسی)
۱. جوانه برآوردن گیاه.
۲. [مجاز] به‌وجود آمدن: عشق در وجودش جوانه زده بود.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ