ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جهاز

jahāz

۱. =جهیزیه
۲. اعضایی که با هم در بدن عمل معینی را انجام می‌دهند: جهاز تنفس، جهاز هضم.
۳. کشتی؛ سفینه.
۴. سازوبرگ؛ اسباب و لوازم.
⟨ جهاز تنفس: (زیست‌شناسی) مجموع اعضایی که عمل تنفس را انجام می‌دهند، از قبیل بینی، دهان، گلو، نای، و دو ریه؛ دستگاه تنفس.
⟨ جهاز هاضمه: (زیست‌شناسی) دستگاه گوارش که شامل دهان، حلق، مری، معده، و روده‌ها است و غذایی که انسان می‌خورد به‌وسیلۀ این جهاز نرم و هضم می‌شود.

۱. بلم، زورق، سفینه، قایق، کشتی، کلک
۲. جهیز
۳. عضو
۴. سیستم

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ