ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

جنه

jonne

۱. سپر.
۲. [مجاز] آنچه شخص را محفوظ و مستور بدارد.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما