ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جمیع

jami'

۱. همه؛ همگی.
۲. (ضمیر) [قدیمی] همه؛ همگی.

عموم، کافه، کل، کلاً، مجموع، همگان، همگی، همه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ