ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جمل

jomal

۱. (ادبی) =جمله
۲. [قدیمی] چیزی که به‌اختصار بیان می‌شود.

اشتر، شتر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ