ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جزم

jazm

۱. استوار؛ قطعی.
۲. (اسم) (ادبی) علامتی به شکل دایره یا نیم‌دایره که بالای حرف ساکن می‌گذارند.
۳. (اسم مصدر) ساکن کردن حرف آخر کلمه یا حذف حرفی از آن.
۴. (اسم مصدر) [قدیمی] قطع کردن؛ بریدن.

استوار، بیتردید، قطع، قطعی، محکم، مستحکم

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ