ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

جزا

jazā

۱. مجازات بدی؛ کیفر.
۲. پاداش نیکی؛ مزد.

بادافره، پاداش، تادیب، تلافی، تنبیه، جایزه، سزا، عقوبت، عوض، مجازات، مزد، مکافات

بادافره، سزا

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما