ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

جز

jez[z]

۱. صدایی که از برخورد آب به آتش یا هرچیز داغ شنیده می‌شود.
۲. صدای تف دادن چیزی در روغن؛ جزجز.
⟨ جز جگر زدن: [عامیانه، مجاز] به درد بی‌درمان مبتلا شدن.
⟨ جز زدن: (مصدر لازم) [مجاز]
۱. سوختن و جزجز کردن چیزی در روی آتش.
۲. از سوز دل ناله و زاری‌کردن.

بجز، بغیر، بهاستثنای، سوای، غیر، غیراز، مگر، مگراینکه، مگر

جز

لغت‌نامه دهخدا

جز. [ ج ُ ] (حرف اضافه ) غیر. (بهارعجم ). (ازغیاث اللغات ) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ) (ترجمان القرآن عادل بن علی ). این لفظ مخفف «جدا از» است چنانکه در پاژند جداژ است . (فرهنگ نظام ). در پهلوی یوت ، جدا و در یهودی ایرانی جود و در پازند جَد هم ریشه ٔ جذ و جدا، کلمه ٔ استثنا

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما