ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جرثقیل

jar[re]saqil

۱. دستگاهی مکانیکی دارای زنجیر و چرخ‌های دندانه‌دار که با آن بارهای سنگین را جابه‌جا می‌کنند.
۲. (اسم مصدر) [قدیمی] علم حرکت دادن اجسام سنگین؛ جرِاِثقال.

سنگین بر، گرانکش

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ