ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جان سخت

jānsaxt

۱. کسی که به سختی جان بدهد.
۲. [مجاز] کسی که در سختی‌ها و مشقت‌ها پایداری و استقامت داشته باشد.
۳. [مجاز] خسیس؛ لئیم.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ