ترجمه مقاله

جامد

jāmed

۱. (فیزیک) ویژگی ماده‌ای که شکل و حجم ثابتی دارد و در برابر تغییر شکل مقاومت نشان می‌دهد، مانند چوب.
۲. خشک و بی‌روح؛ نامطبوع.
۳. (ادبی) =اسم ⟨ اسم جامد

جماد، سخت، سفت، منجمد

سنگ شده

ترجمه مقاله