ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

تیک تاک

tiktāk

صدای یک‌نواخت مانند صدای ساعت.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما