ترجمه مقاله

تکفیر

takfir

۱. کسی را کافر و بی‌دین خواندن؛ به کفر و بی‌دینی نسبت دادن.
۲. [قدیمی] پوشاندن.
۳. [قدیمی] کفاره دادن.

ترجمه مقاله